รักษาราชการแทนผู้อำนวยการพุทธวิชชาลัย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณกมล  ปุญชเขตต์ทิกุล
แนะนำพุทธวิชชาลัย
 
 ความเป็นมาของพุทธวิชชาลัย
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการพุทธวิชชาลัย
 รายงานผลการดำเนินงาน
 
ข้อบังคับ/ประกาศ
 
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารพุทธวิชชาลัย พ.ศ. 2558
  ประกาศ กำหนดคุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ามของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการพุทธวิชชาลัย
 
จำนวนผู้เข้าชม
 

วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 17
ปีนี้มีคนเข้าชม : 114
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 3195

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
รวมรูปภาพกิจกรรม
 
 
โครงการพระนครธรรมจาริกบำเพ็ญบุญ รุ่นที่ 7 วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2560
  
โครงการพระนครธรรมจาริกบำเพ็ญบุญ รุ่นที่ 7 วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2560
  
โครงการพระนครธรรมจาริกบำเพ็ญบุญ รุ่นที่ 7 วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560
  
โครงการพระนครธรรมจาริกบำเพ็ญบุญ รุ่นที่ 7 วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560
  
โครงการพระนครธรรมจาริกบำเพ็ญบุญ รุ่นที่ 7 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560
  
โครงการพระนครธรรมจาริกบำเพ็ญบุญ รุ่นที่ 7 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560
  
โครงการพระนครธรรมจาริกบำเพ็ญบุญ รุ่นที่ 7 วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560
  
วันสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 11-17 พฤษภาคม พ.ศ.2557
  
โครงการอบรมครูสอนพระพุทธศาสนา 2557
  
กิจกรรมโครงการสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2556
  
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2555
  
โครงการเจริญสติปัญเสริมสร้างชีวิตสู่ชุมชน วันที่ 10 สิงหาคม 2556
  
แสดงทั้งหมด 12 หัวข้อ / แสดงหน้าละ 12 หัวข้อ
[1]
 
 
 


พุทธวิชชาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8449

Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8447