ค้นหา  
 
กรรมการบริหารพุทธวิชชาลัย

อาจารย์ประยูร  ป้อมสุวรรณ์

        อาจารย์ ดร.ประยูร  ป้อมสุวรรณ์
 
 
แนะนำพุทธวิชชาลัย
 
 
บุคลากร
  E-mail PNRU
 แบบฟอร์มต่าง ๆ
  พรบ.กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
 พนักงานราชการ
 พนักงานมหาวิทยาลัย
 
 
จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 17
ปีนี้มีคนเข้าชม : 114
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 3195

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 2559
 

นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

• บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี
• บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นโท
• บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นเอก

นักเรียนและบุคลากร โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุฯ

• บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี
• บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นโท
• บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นเอก

ผู้สอบผ่านสามารถติดต่อขอรับใบประกาศนียบัตรได้ที่ สำนักงานพุทธวิชชาลัย

ชั้น 3 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 

พุทธวิชชาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8449

Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8447