Buddhavijjalaya College Buddhavijjalaya College
พุทธวิชชาลัย พุทธวิชชาลัย
TH | EN
บุคลากร


ผศ.ดร ณกมล ปุญชเขตต์ทิกุล
ผู้อำนวยการ

ดร.สุธี แก้วเขียว
กรรมการบริหาร

ผศ.ดร.อรุณ ไชยนิตย์
กรรมการบริหาร

   
   
   
นางสาวสิริกานต์ รอดบุญรมย์
นักวิชาการการศึกษา
นางระพีพรรณ รอดเรืองศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป